Optički kablovi

Primarna delatnost Trmka-kabl telekomunikacije je izrada privodnih i magistralnih optičkih kablova. Od svog postojanja do danas urađeno je  više od hiljadu  kilometara kablova širom Srbije. Povezivanjem kablova i montiranjem odgovarajuće opreme urađena je modernizacija telekomunikacione mreže Srbije, i omogućen je lakši i veliki protok podataka. Za korisnike je to vidljivo u velikim brzinama interneta i kablovskoj IP televiziji. Većina radova je izvedena za Telekom Srbija AD koji nam je i glavni partner.

.