Pristupna mreža u fiksnoj telefoniji

Trmka-kabl telekomunikacije je ugradio hiljade kilometara kablova za pristupniu mrežu u fiksnoj telefoniji za Telekom Srbija AD. U to se ubraja izgradnja podzemnih primarnih mreža, izgradnja podzemnih razvodnih mreža, izgradnja vazdušnih razvodnih mreža. Telefonske priključke smo doveli u stotine hiljada domaćinstava širom Srbije.

.