Reference - Optički kablovi

Red. br. OBJEKAT Investitor Godina izgradnje
1 OK Subotica – Roanda Telekom Srbija AD 2014
2 OK Tečić – Vukmanovac – Loćika Telekom Srbija AD 2014
3 OK Rumska Petlja – Šabac Telekom Srbija AD 2014
4 OK Barje-Ravna Dubrava sa privodom za Semče Telekom Srbija AD 2014
5 OK TKC Niš – Pantelej Telekom Srbija AD 2014
6 OK Sinđelić – Pantelej Telekom Srbija AD 2014
7 OK TKC Niš 1 – Bulevar Nemanjića – TKC Niš 2 Telekom Srbija AD 2014
8 OK Lukovica – Bobovo Telekom Srbija AD 2014
9 OK ATC Šid – Sremska Mitrovica Telekom Srbija AD 2013
10 OK Guča – Ivanjica Telekom Srbija AD 2013
11 OK ATC Gornji Milanovac – ATC Preljina Telekom Srbija AD 2013
12 OK ATC Čačak – ATC Preljina Telekom Srbija AD 2013
13 OK Tečić – Belušić Telekom Srbija AD 2013
14 OK Niš – Prokuplje Telekom Srbija AD 2012
15 OK Beoci – Gradac Telekom Srbija AD 2012
16 OK Vrnjačka Banja-Goc Telekom Srbija AD 2012
17 OK Čukojevac-Godačica Telekom Srbija AD 2012
18 OK Samaila – Mrsać Telekom Srbija AD 2012
19 OK Sot -Prinsipovac Telekom Srbija AD 2012
20 OK Petnica-Slatina Telekom Srbija AD 2012
21 OK privod (u NR21 na OK Užice Čačak) za BS CA08 Ovčar Telekom Srbija AD 2012
22 MSAN Draževac Telekom Srbija AD 2012
23 PM MSAN Milatkoviće kabl 1 Telekom Srbija AD 2012
24 OK Šid – Veliki Radinci Telekom Srbija AD 2011
25 OK Novi Pazar – Tutin-Ribariće Telekom Srbija AD 2011
26 OK Trstenik – Stubal Telekom Srbija AD 2011
27 OK ATC Milentija – ATC Pleš Telekom Srbija AD 2011
28 Privodni OK za ATC Konjuh Telekom Srbija AD 2011
29 Privodni OK za ATC Skorice Telekom Srbija AD 2011
30 OK Merkator Telekom Srbija AD 2011
31 OK Draževac Telekom Srbija AD 2011
32 OK Sijaće Polje Telekom Srbija AD 2011
33 OK MSAN Tešica-Grejač Telekom Srbija AD 2011
34 OK  Aleksinački Bujmir Telekom Srbija AD 2011
35 OK Bujmir – RBS NI33 Telekom Srbija AD 2011
36 PM MSAN Vrba kabl 1,2 i 3 Telekom Srbija AD 2011
37 MSAN Bujmir kabl 1 i 2 Telekom Srbija AD 2011
38 PM Veliki Radinci Telekom Srbija AD 2011
39 PM Čalma Telekom Srbija AD 2011
40 PM Bingula i Ljuba Telekom Srbija AD 2011
41 OK Pojate – Niš Telekom Srbija AD 2010
42 OK Paraćin – Pojate Telekom Srbija AD 2010
43 OK Guča Telekom Srbija AD 2010
48 OK za MSAN Matjine Livade Telekom Srbija AD 2009
50 MSAN Matijine Livade kabl 1 i 2 Telekom Srbija AD 2009
51 RDLU Podunvci kabl 2 Telekom Srbija AD 2009
52 MSAN Jurija Gagarina 122 Telekom Srbija AD 2009
53 RDLU Bunjačko Brdo kabl 3 II faza Telekom Srbija AD 2009
54 IS Ribnica Kabl 4 Telekom Srbija AD 2009
55 OK Pančevo – Bavaništanski put – Stari Tamiš Telekom Srbija AD 2008
56 OK Dunav MSAN Zdravka Čelara Telekom Srbija AD 2008
57 OK za First Data Telekom Srbija AD 2008
58 OK za MSAN Ruđinci Telekom Srbija AD 2008
59 OK ZA MSAN TRUPALE Telekom Srbija AD 2008
60 OK MSAN Mirosaljci Telekom Srbija AD 2008
61 OK C2-30 – MSAN Tesla – IS Misa sa privodom za MSAN Novi Svet Telekom Srbija AD 2008
62 OK privod za baznu stanicu BG366 Telekom Srbija AD 2008

.