Reference - Pristupna mreža u fiksnoj telefoniji

Red. br. OBJEKAT Investitor Godina izgradnje
1 PM Radin Do Telekom Srbija AD 2005
2 PM Radin Do II Faza Telekom Srbija AD 2006
3 PM RDLU Kovanluk No.2 Telekom Srbija AD 2006
4 Mreža Prčevac K-6 Telekom Srbija AD 2006
5 IS Balkanska K-5 Telekom Srbija AD 2006
6 PM MSAN Vrnjačka Banja – Reka No.1, No.2 Telekom Srbija AD 2006
7 PM MSAN Mataruška Banja No.2 Telekom Srbija AD 2006
8 PM RDLU Kopaonik No.1; No.2; No.3; No.4; No.5 Telekom Srbija AD 2006
9 PM RDLU Podunavci No.1 Telekom Srbija AD 2006
10 PM MSAN Vapa No.1 Telekom Srbija AD 2006
11 PM MSAN Zablaće Trsina No.1 Telekom Srbija AD 2006
12 PM VOJVODE PUTNIKA U PIROTU Telekom Srbija AD 2006
13 PM Kacabać Telekom Srbija AD 2007
14 Izgradnja PM na području Čukarice – KIR Telekom Srbija AD 2007
15 TF Mreža Vojvode Putnika II Faza Telekom Srbija AD 2007
16 TF Mreža Dimitrovgrad Telekom Srbija AD 2007
17 PM MSAN Mataruge No.1 Telekom Srbija AD 2007
18 PM Podunavci No.2 Telekom Srbija AD 2007
19 MSAN Novi gradski centar Bor Telekom Srbija AD 2007
20 PM MSAN Mosna Telekom Srbija AD 2007
21 TT kanalizacizacija A. Rajsa, A. Zelića, Oplenačkoj Telekom Srbija AD 2007
22 PM MSAN Jovac No1,No2; PM IS Centar No2, No18 Telekom Srbija AD 2007
23 PM ALBANSKE SPOMENICE Telekom Srbija AD 2007
24 PM ČUKARICA K-6 Telekom Srbija AD 2007
25 PM ČUKARICA K-12 Telekom Srbija AD 2007
26 TTK ALBANSKE SPOMENICE Telekom Srbija AD 2007
27 MDF DUNAV Telekom Srbija AD 2007
28 TF Mreža  Host Bor k-17,18,19,20 I Faza Telekom Srbija AD 2007
29 PM I TTK na Rakovičkom mostu Telekom Srbija AD 2007
30 TF Mreža Host Bor  K-21, 22, 23  II Faza   I ETAPA Telekom Srbija AD 2007
31 Privod za baznu stanicu BG366 Telekom Srbija AD 2008
32 PM MSAN Centar i RDLU Vrnjačka Banja No4, No6 i No7 Telekom Srbija AD 2008
33 RDLU Vrnjačka Banja Telekom Srbija AD 2008
34 MSAN Ruđinci kabl 1 i 2 Telekom Srbija AD 2008
35 PM Trupale Telekom Srbija AD 2008
36 TT kanalizacija i privod za RZZO Telekom Srbija AD 2008
37 MSAN Mirosaljci No1,No2 i No3 Telekom Srbija AD 2008
38 MSAN Skrobara Telekom Srbija AD 2008
39 MSAN Tesla No1,No2,No3 i No4 Telekom Srbija AD 2008
40 PM Kamenica Telekom Srbija AD 2009
41 MSAN Matijine Livade kabl 1 i 2 Telekom Srbija AD 2009
42 RDLU Podunvci kabl 2 Telekom Srbija AD 2009
43 MSAN Jurija Gagarina 122 Telekom Srbija AD 2009
44 RDLU Bunjačko Brdo kabl 3 II faza Telekom Srbija AD 2009
45 IS Ribnica Kabl 4 Telekom Srbija AD 2009
46 MSAN Rakova Telekom Srbija AD 2010
47 MSAN Lipnica Telekom Srbija AD 2010
48 MSAN Draževac Telekom Srbija AD 2012
49 PM MSAN Vrba kabl 1,2 i 3 Telekom Srbija AD 2011
50 MSAN Bujmir kabl 1 i 2 Telekom Srbija AD 2011
51 PM Veliki Radinci Telekom Srbija AD 2011
52 PM MSAN Milatkoviće kabl 1 Telekom Srbija AD 2012