IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

Primarna delatnost Trmka-kabl telekomunikacije je izrada FTTx optičkih mreža, privodnih i magistralnih optičkih kablova. Imamo iskustva sa radom sa svim vrstama optičkih i bakarnih kablova. Posedujemo moderne mašine za uduvavanje optičkih kablova u cevi, kao i alatima i instrumentima za splajsovanje, merenje i ispitivanje na ugrađenim kablovima. Od svog postojanja do danas urađeno je više hiljada kilometara kablova širom Srbije. Povezivanjem kablova i montiranjem odgovarajuće opreme urađena je modernizacija telekomunikacione mreže Srbije, i omogućen je lakši i veliki protok podataka. Za korisnike je to vidljivo u velikim brzinama interneta i kablovskoj IP televiziji. Većina radova je izvedena za Telekom Srbija AD i kompaniju Huawei koji su nam glavni partneri.