KOMPANIJA

d.o.o.

Trmka-kabl
telekomunikacije

Privredno Društvo “Trmka-kabl telekomunikacije” d.o.o. osnovano je 29.04.1993. god. Primarna delatnost preduzeća je projektovanje , izgradnja i održavanje telekomunikacionih mreža. Za više od tri decenije postojanja, zahvaljujući kvalitetnom radu ulaganju u ljudske i tehnološke resurse, u oblasti izvođenja telekomunikacionih radova nalazimo se među vodećim kompanijama u Srbiji.

Opremljeni smo kompletnom modernom mehanizacijom za izvođenje građevinskih radova, kao i najsavremenijim alatima i instrumentima za rad sa optičkim i bakarnim kablovima.

Naša vizija je jednostavna, i dalje se usavršavati, osvajati nove tehnologije, ubrzati izvođenje radova. Takođe naša spremnost da u potpunosti zadovoljimo potrebe investitora kao i prilagođavanje novinama koje donosi budućnost, naš je glavni adut da i dalje zadržimo vodeću poziciju u oblasti izgradnje telekomunikacionih objekata.

Misija

Preduzeće TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE d.o.o Vrnjačka Banja postoji radi podmirenja sadašnjih i budućih potreba tržišta Srbije za uslugama postavljanja telekomunikacionih sistema.

Vizija

Naša vizija je da:
- budemo lider u izvođenju telekomunikacionih instalacija
- pružamo usluge sa visokim stepenom iskorišćenja, stvarajući dodatne vrednosti investitorima, korisnicima i društvu
- pratimo razvoj tehnika za polaganje kablova
- sistematskom edukacijom kadrova obezbedimo prilagodljivost novim zahtevima tržišta
- obezbedimo napredak d.o.o. TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE stalno unapređujući sistem kvaliteta

Politika kvaliteta

Poslovna politika preduzeća TRMKA–KABL TELEKOMUNIKACIJE je da ispuni sve zahteve i očekivanja investitora.

Mi ćemo stalno nastojati da stvaramo radnu klimu koja podstiče sve zaposlene na stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluga.

Cilj nam je da:
– Sa investitorima i isporučiocima ostvarimo snažan partnerski odnos, kako bismo stalno usavršavali i razvijali kvalitet vršenja usluge, poštujemo zakone, propise i aktivno sarađujemo sa lokalnim vlastima i udruženjima
– Obezbedimo preduzeću stalan rast
– Sud investitora je najvažnije merilo kvaliteta pružene usluge