LICENCE I SERTIFIKATI

Licence

Trmka-kabl telekomunikacije je od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije dobilo licence za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih mreža i sistema od opšteg, magistralnog i međunarodnog značaja.

Licence za izradu tehničke dokumentacije:

P150E3 – licenca za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja
P151E3 – licenca za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, koji se grade na teritoriji dve ili više opština

Licence za građenje objekata:

I150E3 – licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja
– I151E3 – licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, koji se grade na teritoriji dve ili više opština

Sertifikati

Trmka-kabl telekomunikacije posluje u skladu sa ISO standardima i na osnovu dobro utemeljene prakse. Uspostavili smo dobar odnos sa zaposlenima, kupcima i dobavljačima, i napravili jedan kvalitetan skok u pružanju usluga.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 45001