PROJEKTOVANJE

Projektni biro preduzeća Trmka-kabl telekomunikacije zapošljava licencirane inženjere koji su stručno osposobljeni za izradu kompletnih projekata iz oblasti telekomunikacionih mreža. Radimo kompletne projekte po sistemu ključ u ruke od izrade Projektnih zadataka, izrade Idejnih rešenja, Glavnih projekata, Tehničkih rešenja, Projekata izvedenog stanja, dobijanje građevinskih dozvola.

Projekti koje radimo su:
– izgradnja FTTx optičkih mreža
– izgradnja magistralnih optičkih kablova
– izgradnja pristupnih optičkih kablova
– izgradnja TT kanalizacije
– izgradnja kablovskih TT privoda
– tehnička kontrola projekta