Trmka kabl telekomunikacije

Privredno Društvo “Trmka-kabl telekomunikacije” d.o.o. osnovano je 29.04.1993 god. Kompanija se prevashodno bavi projektovanjem i izgradnjom telekomunikacionih mreža. U to spada izgradnja pristupnih mreža bakarnim kablovima, izgradnja mreža optičkim kablovima, telefonske kanalizacije i kablovskih distributivnih mreža. Za više od dve decenije postojanja, zahvaljujući kvalitetnom radu ulaganju u ljudske i tehnološke resurse, u oblasti izvođenja telekomunikacionih radova nalazimo se među vodećim kompanijama u Srbiji.

Opremljeni smo kompletnom mehanizacijom za izvođenje građevinskih radova, kao i najsavremenijim alatima i instrumentima za rad sa bakarnim i mrežnim kablovima.

Naša vizija je jednostavna, i dalje se usavršavati, osvajati nove tehnologije, ubrzati izvođenje radova. Takođe naša spremnost da u potpunosti zadovoljimo potrebe investitora kao i prilagođavanje novinama koje donosi budućnost, naš je glavni adut da i dalje zadržimo vodeću poziciju u oblasti izgradnje telekomunikacionih objekata.

Delatnosti

Projektovanje

Projektni  biro  preduzeća  Trmka-kabl telekomunikacije  zapošljava licencirane inženjere koji su stručno osposobljeni za izradu kompletnih projekata iz oblasti telekomunikacionih mreža. Od snimanja i obilaženja buduće trase objekata do rada u savremenom softveru. Dalje…

Optički kablovi

Primarna delatnost Trmka-kabl telekomunikacije je izrada privodnih i magistralnih optičkih kablova. Od svog postojanja do danas urađeno je  više od hiljadu  kilometara kablova širom Srbije. Dalje…

Pristupna mreža u fiksnoj telefoniji

Trmka-kabl telekomunikacije je ugradio hiljade kilometara kablova za pristupniu mrežu u fiksnoj telefoniji za Telekom Srbija AD. U to se ubraja izgradnja podzemnih primarnih mreža, izgradnja podzemnih razvodnih mreža, izgradnja vazdušnih razvodnih mreža. Dalje…