Licence

Trmka-kabl telekomunikacije je od  Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije dobilo licence za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih mreža i sistema od opšteg, magistralnog i međunarodnog značaja

Licence za izradu tehničke dokumentacije:

  • P150Е3 – licenca za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja.
  • P151Е3 – licenca za izradu projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, koji se grade na teritoriji dve ili više opština.

Licence za građenje objekata:

  • I150Е3 – licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja
  • I151Е3 – licenca za izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, koji se grade na teritoriji dve ili više opština.

Licenca Ministarstva (PDF)